ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 643,500 กิโลกรัม

ดูรายละเอียด