ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 672,330 กิโลกรัม

ดูรายละเอียด