ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ราคากลางติดตั้งมิเตอร์น้ำปะปาขยายเขตบ้านพักศูนย์ฯพร้อมท่อเมนส่งน้ำประปา จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด