กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกระถางข้าว ครั้งที่ 2

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกระถางข้าว  ครั้งที่ 2  คลิ๊ก...