ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 -1

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 -1