โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม