การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 20 กรกฎาคม 2561 6
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 20 กรกฎาคม 2561 7
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรววจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี ๒๕๖๑ (ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา) 18 กรกฎาคม 2561 4
(ศมข.ขอนแก่น)ราคากลางการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี61 17 กรกฎาคม 2561 35
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพิมพ์เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 12 กรกฎาคม 2561 11
ราคากลาง คู่มือประกอบการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว ตามมาตรฐาน GAP การจัดระบบควบคุมภายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 11 กรกฎาคม 2561 10
การจัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ จำนวน1รายการ 11 กรกฎาคม 2561 10
การจัดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ เรื่องโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2561 “นาแปลงใหญ่” จำนวน1รายการ 11 กรกฎาคม 2561 9
จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์ขนาด8แถว และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 09 กรกฎาคม 2561 11
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561) 06 กรกฎาคม 2561 19