การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2560 5
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 17 สิงหาคม 2560 3
จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ข้าวพันธุ์ กข ๔๓ 17 สิงหาคม 2560 4
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17 สิงหาคม 2560 4
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกระถางข้าว 17 สิงหาคม 2560 3
จ้างขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 16 สิงหาคม 2560 5
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานวิจัย (ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 3) 15 สิงหาคม 2560 6
ประกาศยกเลิกราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ 15 สิงหาคม 2560 13
จ้างพิมพ์เอกสารบันทึก ORG-02 สำหรับเกษตรกร 15 สิงหาคม 2560 5
ประกาศราคากลางการสอบราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ 12 สิงหาคม 2560 14