การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) จำนวน ๓ รายการ ศูนย์ย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 23 มิถุนายน 2560 9
โครงการ การจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน 22 มิถุนายน 2560 6
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 21 มิถุนายน 2560 7
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 2 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 21 มิถุนายน 2560 8
ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 21 มิถุนายน 2560 10
โครงการจ้างทำกรงแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 มิถุนายน 2560 8
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารคกค้างของสารรมกำจัดแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 มิถุนายน 2560 7
จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพและตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลิตภัณฑ์ข้าวฯ (Niche Market) ปี 2560 15 มิถุนายน 2560 10
จ้างผลิต Ingo graphics ๒D animation เส้นทางสู่นาแปลงใหญ่ 14 มิถุนายน 2560 14
ราคากลางเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแห้ง ติดรถไถเดินตาม ขนาด 4 แถว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 09 มิถุนายน 2560 27