การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม 21 สิงหาคม 2562 7
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้างสังข์หยดเมืองพัทลุงมาตรฐานสหภาพยุโรป 19 สิงหาคม 2562 5
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ไอศกรีมจากข้าวหอมมะลิ 05 สิงหาคม 2562 10
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารซีเรียลบาร์จากข้าวและธัญพืช 31 กรกฎาคม 2562 10
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี62 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 22 กรกฎาคม 2562 15
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี62 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 19 กรกฎาคม 2562 44
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี62 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 19 กรกฎาคม 2562 18
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาทาสีเคลือบพื้นกันลื่นและกันเชื้อรา บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา 19 กรกฎาคม 2562 3
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "สีสรรข้าวไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 กรกฎาคม 2562 39
ประกาศราคากลาง การจัดผลิตสื่อวีดีทัศน์สารคดี ภาคใต้โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง ปี62 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 12 กรกฎาคม 2562 32