การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างจัดทำแปลงนาเรียนรู้โครงการพระราชดำริ พร้อมป้ายแสดงข้อมูลประกอบ 03 April 2563 1
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 27 March 2563 23
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว จ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อของ Smart Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี2563 27 March 2563 30
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องซีลสุญญากาศ จำนวน ๒๕ เครื่อง 18 March 2563 14
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา : ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) 13 March 2563 16
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมการข้าว ประจำปี 2562 12 March 2563 11
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างโครงการจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ 12 March 2563 11
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่) 10 March 2563 35
โครงการจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 February 2563 8
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 20 February 2563 42