การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดจ้างพิมพ์คู่มือเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 14 กุมภาพันธ์ 2561 14
โครงการจ้างทำพลาสติกสาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 กุมภาพันธ์ 2561 4
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างผู้ช่วยนักวิจัย โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 13 กุมภาพันธ์ 2561 8
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข/ฝ/60 (1 โครงการ) 12 กุมภาพันธ์ 2561 17
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข/ฝ/60 (5 โครงการ) 12 กุมภาพันธ์ 2561 16
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อตาข่ายกันนก 07 กุมภาพันธ์ 2561 15
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง จ้างเหมาดำเนินงานจัดทำข้อมูงส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 02 กุมภาพันธ์ 2561 17
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 กุมภาพันธ์ 2561 15
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 02 กุมภาพันธ์ 2561 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 จ/ฝ/60 (14 โครงการ) 31 มกราคม 2561 22