การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องกำเนิดความร้อน (Heater) และหัวเผา (Burner) (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่) 15 กุมภาพันธ์ 2562 5
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน ๔ รายการ 05 กุมภาพันธ์ 2562 16
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงานกรมการข้าว ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 17 มกราคม 2562 20
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)ชั้นพันธุ์ขาย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ 16 มกราคม 2562 30
การกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่ 1) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2562 29
ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 14 มกราคม 2562 14
โครงการจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 24 ธันวาคม 2561 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 19 ธันวาคม 2561 38
ประกาศราคากลาง จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 17 ธันวาคม 2561 39
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์วารสาร "ใบธง" 06 ธันวาคม 2561 41