การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 20 มีนาคม 2560 7
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ "การจัดนิทรรศการงาน ประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มีนาคม 2560 13
โครงการจ้างเหมาทำกรงเลี้ยงแมลง(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มีนาคม 2560 10
โครงการผลิตสื่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานการพัฒนาข้าวไทย" 14 มีนาคม 2560 11
จ้างเหมาทำสื่อวีดิทัศน์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน 14 มีนาคม 2560 8
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีพิเษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 13 มีนาคม 2560 30
จ้างทำคู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 13 มีนาคม 2560 7
การจ้างเหมาจัดทำซองพลาสติกสานเพื่อบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 365,000 ซอง 09 มีนาคม 2560 15
จัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ 07 มีนาคม 2560 14
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 07 มีนาคม 2560 27