ข่าวกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมงาน วันสถาปนาครบรอบปีที่ 127 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 05 เมษายน 2562 279
กรมการข้าว ติวเข้ม เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (สารวัตรข้าว) 05 เมษายน 2562 198
กรมการข้าวจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านนิทรรศการ ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2562 04 เมษายน 2562 431
กรมการข้าว จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 04 เมษายน 2562 195
กรมการข้าวจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว 04 เมษายน 2562 247
อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญ 04 เมษายน 2562 171
กรมการข้าวฝึกอบรมสร้างเครือข่าย พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 04 เมษายน 2562 151
กรมการข้าวตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานภาครัฐ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 04 เมษายน 2562 191
ผู้ค้าข้าว-ชาวนาหนุนกรมการผลิต ปลูก กข79 ทดสอบตลาดก่อนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปี 63 04 เมษายน 2562 917
กรมการข้าว จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว ปี 2562 15 มกราคม 2562 306