ข่าวกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดหาพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 10 ตุลาคม 2560 334
กรมการข้าวเข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ 10 ตุลาคม 2560 311
กรมการข้าวร่วมงานสถาปนาสำนักมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 09 ตุลาคม 2560 258
กรมการข้าวส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 05 ตุลาคม 2560 290
อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมกลุ่มข้าวอินทรีย์ภาคเหนือ 03 ตุลาคม 2560 315
กรมการข้าวร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 29 กันยายน 2560 311
นำร่องปลูกข้าวพันธุ์กข43 ข้าวนุ่ม ทานอร่อย มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ 29 กันยายน 2560 4350
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ของกรมการข้าว” ณ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 28 กันยายน 2560 328
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 28 กันยายน 2560 345
รอง อธข. เป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด 28 กันยายน 2560 346