ข่าวกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กรมการข้าวหารือต่อยอดพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ต่อยอดเข้าโครงการทูตความปลอดภัย 22 พฤศจิกายน 2561 145
กรมการข้าวเร่งสร้างผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ เตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ 20 พฤศจิกายน 2561 150
กรมการข้าวพบเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านทุ่ม เพื่อติดตามการดำเนินงานและ สอบถามปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนางานให้ขึ้น 19 พฤศจิกายน 2561 112
กรมการข้าว ร่วมงาน “วันพระบิดาฝนหลวง” ประจำปี 2561 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 15 พฤศจิกายน 2561 143
กรมการข้าวเสริมอาวุธให้นักวิจัย ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 13 พฤศจิกายน 2561 140
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมการข้าว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2561ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 09 พฤศจิกายน 2561 159
กรมการข้าว จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 08 พฤศจิกายน 2561 129
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/2562 รอบที่ 2 08 พฤศจิกายน 2561 275
รองปลัด ก.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมกรมการข้าว พร้อมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล แนะควรทำแผนงบประมาณบูรณาการให้มากกว่าพื้นฐาน 07 พฤศจิกายน 2561 145
กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขัน เกมเกษตรกร ปี 6” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 1 ล้านบาท 06 พฤศจิกายน 2561 153