ข่าวกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) 24 มกราคม 2561 233
เริ่มแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติจริง ครั้งที่ 1 24 มกราคม 2561 229
อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบ (ศพก.ข้าว) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ด้านการพัฒนางาน “ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว” 22 มกราคม 2561 194
กรมการข้าวจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 19 มกราคม 2561 333
กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศ พร้อมเก็บเกี่ยวข้าวในภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว ประกอบพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 12 มกราคม 2561 248
อธิบดีกรมการข้าวเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเข้าร่วมงานรวงทองคืนทุ่ง 12 มกราคม 2561 202
กรมการข้าวจับมือกรมการปกครอง บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 11 มกราคม 2561 253
กรมการข้าวเดินทางเข้า สวัสดีปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ พระราชวังดุสิต 10 มกราคม 2561 214
กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 05 มกราคม 2561 239
กรมการข้าวทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 29 ธันวาคม 2560 256