ข่าวกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กรมการข้าว จัดงานวันสงกรานต์ สืบสาน ประเพณีไทย ประจำปี 2562 10 เมษายน 2562 186
กรมการข้าวร่วมงาน “ร้อยเรื่องราวผ่านร้อย GI ไทยฉลองความสำเร็จหลังปั้น GI ไทยทะลุ 100 สินค้า 05 เมษายน 2562 78
กรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมงาน วันสถาปนาครบรอบปีที่ 127 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 05 เมษายน 2562 120
กรมการข้าว ติวเข้ม เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว (สารวัตรข้าว) 05 เมษายน 2562 98
กรมการข้าวจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านนิทรรศการ ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2562 04 เมษายน 2562 209
กรมการข้าว จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2562/63 04 เมษายน 2562 99
กรมการข้าวจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว 04 เมษายน 2562 107
อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญ 04 เมษายน 2562 95
กรมการข้าวฝึกอบรมสร้างเครือข่าย พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 04 เมษายน 2562 83
กรมการข้าวตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานภาครัฐ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี 04 เมษายน 2562 89