กรมการข้าวเดินหน้าประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก

112227

กรมการข้าวเดินหน้าประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก

112230

112236 

112231

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564 อาทิ นายสถาพร ตัมพวิสิษฎ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายณราวุฒิ ปิยะโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว นางพรทิพย์ ถาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ร่วมหารือกับนายวัลลภ มานะปัญญา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ถึงแนวทางการจัดงานการประกวดข้าวฯ ซึ่งกรมการข้าวกำหนดจัดงานภายใต้ชื่อ “งานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2564” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2564 ณ กรุงเทพมหานคร การจัดงานนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการจัดงานวันสถาปนากรมการข้าว วันที่ 16 มีนาคม 2564 ด้วย ซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี

            สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้กำหนดตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดมี 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวขาวพื้นนุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากคะแนนทางด้านกายภาพและเคมีที่เหมาะสมตรงกับจุดประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือ เป็นข้าวที่ทานอร่อย มีกลิ่นหอม และมีเมล็ดสวย กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่ กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ www.ricethailand .go.th หรือ โทรศัพท์ 025793642 ในวันและเวลาราชการ

112227