กรมการข้าวจับมือปศุสัตว์เสริมเกราะป้องกัน พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19

IMG 1906

กรมการข้าวจับมือปศุสัตว์เสริมเกราะป้องกัน พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID - 19

IMG 1906 0 IMG 1910 0

IMG 1919 0 IMG 1912

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 กรมการข้าวได้รับความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสCOVID – 19 เพื่อเสริมเกราะต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสของกรมการข้าว ณ อาคารกรมการข้าว

ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูงบริเวณภายในกรมการข้าวและอาคารสำนักงานทั้งหมด

ทั้งนี้กรมการข้าวได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือและหมั่นทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน โต๊ะประชุม โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำอีกด้วย

IMG 1927