“กรมการข้าว” เปิดบ้าน จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1

DSC 1495 “กรมการข้าว” เปิดบ้าน จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1

DSC 1487 DSC 1545

DSC 1546 DSC 1508

DSC 1524 DSC 1499

DSC 1534 DSC 1525

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมมอบนโยบายการทำงาน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

ต่อจากนั้น เวลา 10.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาถึงที่ประชุม และได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวต่อ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงร่างกำหนดการพิธีเปิดงานที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน

ในการนี้ที่ประชุมยังได้มีการจัดสรรค์พื้นที่บูธนิทรรศการ พื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของแต่ละหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้นำเสนอรูปแบบการจัดนิทรรศการและสิ่งที่จะนำมาจำหน่ายภายในงานดังกล่าวต่อที่ประชุม

        ทั้งนี้งานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี