“ประภัตร” ลงพื้นที่เตรียมจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ”

IMG 8180“ประภัตร” ลงพื้นที่เตรียมจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ”

   IMG 8170 IMG 8190

  IMG 8188 IMG 8178

  IMG 8205 IMG 8202

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน การจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 2563 – 1 ม.ค. 2564 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยมี นางสาวนนทิชา
วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ โชว์นวัตกรรมทางการเกษตร ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรไทย

นายประภัตร เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน อาทิ กรมการข้าว,กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงภาคเอกชน มีความพร้อมที่จะนำสินค้า และนวัตกรรมทางการเกษตรมาจัดแสดง และจำหน่ายภายในงานในราคาสุดพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน ได้ชมและศึกษาความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย นำกลับไปปฏิบัติ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในทุกวันจะมีการแจกคูปองมูลค่า 100 บาท จำนวนหลายหมื่นใบตลอดทั้งงานด้วย คาดว่าจะมีประชาชน ทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง แห่เข้ามาร่วมชมงานไม่ต่ำกว่าวันละ 10,000 คน หรือ 9 วัน 9 คืนทะลุ 100,000 คนแน่นอน

“วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง หรือ “เกษตรอัจฉริยะ” มาปรับใช้ ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ คือ 1.ต่อยอดอดีต 2.ปรับปัจจุบัน และ3.สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้น” นายประภัตร กล่าว