กรมการข้าวร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563

6กรมการข้าวร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563

1

6  00

10  7  8

กรมการข้าวร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563

          วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี

ในการนี้นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน