กรมการข้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่รัชกาลที่๙ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

DSC 9449

กรมการข้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่รัชกาลที่๙

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 DSC 9356

DSC 9338 DSC 9341

DSC 9382 DSC 9349

       วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป จากวัดลาดปลาเค้า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมการข้าว

DSC 9449