กรมการข้าว ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน “ข้าวแดนสยาม” มุ่งยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่วิถีเกษตรกรแนวใหม่ 4.0

1 5 กรมการข้าว ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน “ข้าวแดนสยาม” มุ่งยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่วิถีเกษตรกรแนวใหม่ 4.0

 

1 3 1 7

1 8 1 9

1 10 1 11

     วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน “ข้าวแดนสยาม” ผลิตผลจากผืนนา ภูมิปัญญาเกษตรกรไทยยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่วิถีเกษตรกรแนวใหม่ 4.0 ภายใต้แนวคิด Rice Journey for Future หรือ การเดินทางของข้าว เพื่อเปิดพื้นที่ต้อนรับข้าวไทยฤดูกาลใหม่ผลิตผลจากผืนนา ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย จากทั่วทุกภูมิภาค พร้อมจำหน่ายในราคาพิเศษจากผู้ปลูกถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชาวนาไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2563 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
▫️ นายมนัส กล่าวว่า อีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของกรมการข้าวที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ การรักษาข้าวสายพันธุ์พื้นถิ่น จากทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 17,000 สายพันธุ์ จากกว่า 25,000 สายพันธุ์ ซึ่งข้าวในกลุ่มนี้เป็นข้าวที่มีลักษณะเฉพาะและหารับประทานได้ยาก อีกทั้งยังเป็นข้าวที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ ซึ่งทางกรมการข้าวจัดมาให้ผู้เข้าชมงานได้ชิมฟรี ที่บริเวณ “บาร์ข้าวสีสด” ในรูปแบบ บาร์ข้าวไทย แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยจำนวน 20 พันธุ์ อาทิ ข้าวข้าวปะกาอำปึล (ดอกมะขาม) เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง จ.สุรินทร์ ที่ให้กาบ้าสูง มีโปรตีน วิตามินบี ธาตุเหล็ก มีธาตุอาหารช่วยบำรุงผิวหนัง ระบบประสาท และเสริมสร้างเม็ดเลือด ข้าวพญาลืมแกง เป็นข้าวเหนียวพันธุ์ไร่พื้นเมืองจ.เพชรบูรณ์ มีโปรตีนสูง มีสารที่จำเป็นสำหรับสตรีมีครรภ์ มีส่วนช่วยสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอ เป็นต้น
▫️ นายมนัส กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นอีกแรงผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีกำลังใจที่จะสามารถก้าวข้ามวงจรการปลูก สู่กระบวนการขายแบบดั้งเดิม ให้ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป