“กรมการข้าว” เปิดตัวพันธุ์ข้าวน้องใหม่ 3 พันธุ์ ชูจุดเด่นคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง

IMG 0550.5 “กรมการข้าว” เปิดตัวพันธุ์ข้าวน้องใหม่ 3 พันธุ์ ชูจุดเด่นคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง

IMG 0550.5 1 3

 1 5 1 4

1 21 6

1 1

“กรมการข้าว” เปิดตัวพันธุ์ข้าวน้องใหม่ 3 พันธุ์ ชูจุดเด่นคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้ประกาศรับรองพันธุ์ข้าวใหม่จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กข85 กข87 และขาวเจ๊กชัยนาท 4 โดยแต่ละพันธุ์มีลักษณะเด่น ดังนี้

พันธุ์กข85 เป็นชนิดข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง มีปริมาณอมิโลสสูง (27.36%) มีความคงตัวแป้งสุกอยู่ในระดับแป้งอ่อน ข้าวสุกมีลักษณะสีขาวนวล ค่อนข้างร่วน คล้ายพันธุ์ชัยนาท1 เป็นข้าวชนิดแข็ง ผลผลิตเฉลี่ย 826 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2 (768 กิโลกรัม/ไร่) และ กข47 (800 กิโลกรัม/ไร่) มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงถึง 1,173 กิโลกรัม/ไร่ ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ทนทานต่อสภาพอากาศเย็น คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ ลักษณะเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตข้าวสาร 100 เปอร์เซ็น ชั้น 1 ได้

พันธุ์กข87 มีปริมาณอมิโลสต่ำ (16.87%) มีความคงตัวแป้งสุกอยู่ในระดับแป้งอ่อน มีอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ข้าวสุกนุ่มค่อนข้างเหนียว ให้ผลผลิต 734 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งสูงกว่าผลผลิตของพันธุ์ กข31 (703 กิโลกรัม/ไร่) และมีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงสุด ถึง 1,200 กิโลกรัม/ไร่ อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว
โรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้ คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

ขาวเจ๊กชัยนาท4 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง มีปริมาณอมิโลสต่ำ (16.22%) ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับอ่อน (การไหลของแป้ง 90.5 มิลลิเมตร) อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ การยืดตัวของข้าวสุกปกติ (1.59 เท่า) ข้าวสวยมีสีขาวนวล นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม อ่อนแอมากต่อโรคไหม้ ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อายุเบา คุณภาพเมล็ด และคุณภาพการสีดีมาก เมื่อหุงสุกแล้วได้ข้าวสวยนุ่ม และมีกลิ่นหอม

เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาอาศัยน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดชัยนาท และพื้นที่ใกล้เคียง