‘รมช.ประภัตร’ ติดตามงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จ.ขอนแก่น สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตั้งเป้า 25,000 ครัวเรือน มุ่งยกระดับขอนแก่นเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการเกษตร

IMG 0279

‘รมช.ประภัตร’ติดตามงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จ.ขอนแก่น สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

ตั้งเป้า 25,000 ครัวเรือน มุ่งยกระดับขอนแก่นเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการเกษตร 

IMG 0167

 IMG 0279 IMG 0212

IMG 0228 IMG 0348

IMG 0241 IMG 0249

    วันนี้ (30 ..63) นายประภัตรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

       นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อํานวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ เกษตรอำเภอ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ซึ่งตนรับผิดชอบในระดับพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.ร้อยเอ็ด และได้มีการประชุมร่วมกัน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจราชการ เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับอาชีพที่ส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร ในพื้นที่ 6 อาชีพ ได้แก่ 1) เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว แพะ แกะ ไก่ หมู และกระบือ 2) ปลูกถั่วเขียว 3 ) ปลูกขิง 4) ปลูกหญ้าเนเปียร์ (หญ้าอาหารสัตว์) ข้าวโพด มันสำปะหลัง 5) ปลูกแหนแดง และ 6) เลี้ยงจิ้งหรีด นั้น

     นายประภัตรกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าในการส่งเสริมอาชีพแต่ละด้านซึ่งมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจอาทิโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ มีกลุ่มที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 145 กลุ่ม ได้รับการเห็นชอบแผนธุรกิจแล้ว 35 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ รวม 96.7 ล้านบาท โคเนื้อ 32 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 90.9 ล้านบาท แพะ 2 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 4.8 ล้านบาท ไก่เนื้อ 1 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 1.0 ล้านบาท ได้รับอนุมัติสินเชื่อธุรกิจแล้วรวม 5 กลุ่ม วงเงินสินเชื่อธุรกิจ 17 ล้านบาท, ปลูกขิง มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 11.5 ไร่ ผลผลิตรวม 5.75 ตัน โดยส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อกำหนดราคาและวางแผนการผลิตกับผู้รับซื้อผลผลิตคัดเลือกพื้นที่การผลิตให้เหมาะสมกับการผลิตขิงการให้ความรู้เกษตรกรในการผลิตขิง เชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้รับซื้อในการรับซื้อผลผลิต, ปลูกหญ้าเนเปียร์ (หญ้าอาหารสัตว์) ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ติดตามตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ ด้านการปลูก การจัดการแปลง การบำรุงรักษา และบริการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาของพืชอาหารสัตว์ และ ปลูกแหนแดง ดำเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แหนแดง ใน 26 อำเภอ เพื่อเตรียมสถานที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แหนแดงใน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงแหนแดง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เป็นต้น

    เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นมีทั้งหมด 250,000 ครัวเรือนต้องส่งเสริมให้ได้ 10% หรือประมาณ 25,000 ครัวเรือนเน้นพื้นที่ที่ลำบากเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยต้องช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ในระยะสั้น เพื่อลดรายจ่ายภายใน 4 เดือน ผ่านโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ที่ทางกระทรวงเกษตรฯ เตรียมนำเสนอ ครม. อาทิ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว) การสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก (ปลาตะเพียนขาว) การปลูกพืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่พื้นเมือง, เป็ดไข่, เป็ดเทศ) พร้อมกันนี้ มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ สำรวจพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสมเพื่อเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่นำร่องในโครงการต่างๆ ที่สำคัญด้านการเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศต่อไป

      ด้านนายณัฏฐกิตติ์กล่าวว่าในฤดูนาปรังนี้สำหรับการปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่ามีน้ำเพียงพอสามารถปลูกข้าวได้ นอกจากนี้กรมการข้าวมีหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลด้านข้าว 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ที่บูรณาการร่วมกันกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดต่อไป