เกษตรเตรียมความพร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รับครม.สัญจร พื้นที่กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

S 5185592

เกษตรเตรียมความพร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รับครม.สัญจร พื้นที่กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน

S 5185585

S 5185587 1234

       

        วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสการประชุมครม.สัญจร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) และในโอกาสเดียวกันนี้ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต เพื่อรวบรวมข้อมูล นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม และเตรียมการสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

S 5185592