พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการข้าว ทอดถวาย ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์

1 19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมการข้าว ทอดถวาย ณ วัดโพธาราม จ.นครสวรรค์

  1 7 1 6 1 9 1 8 1 10 1 11 1 12 1 14 1 16 1 17 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ต.ค.63  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินพระราชทาน ให้กรมการข้าว น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ในการนี้ นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์และเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในโอกาสเดียวกันนี้ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดี​กรมการ​ข้าว ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

สำหรับยอดเงินร่วมทำบุญในครั้งนี้มีจำนวน 1,076,103 บาท โดยจะนำไปเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป