กรมการข้าวร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

S 64708610

กรมการข้าวร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

 S 64708610

S 64708612 S 64708613

       วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะข้าราชการ กรมการข้าว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต