ศวข.ปราจีนบุรี นำคณะนักเรียนเยี่ยมชมข้าวขึ้นน้ำ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวในถิ่นเดิม

DSC 1554 ศวข.ปราจีนบุรี นำคณะนักเรียนเยี่ยมชมข้าวขึ้นน้ำ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวในถิ่นเดิม

 DSC 1402 DSC 1514

DSC 1498 DSC 1501

     วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง ในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวในถิ่นเดิม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวแก่เด็กและเยาวชน ทำให้เห็นคุณค่า เกิดความพัฒนาความรู้และเข้าใจในพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำและพันธุ์ข้าวป่า ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

     ในการฝึกอบรมดังกล่าว ได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและคณะครูได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง อาทิ ปรุงอาหารจากพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ ได้สัมผัสกับตัวอย่างพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำ อีกทั้งร่วมเดินเยี่ยมชมแปลงอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่าในถิ่นเดิมอีกด้วย