กรมการข้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

12.10.63 30

กรมการข้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่๙

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 12.10.63 30

12.10.63 4 12.10.63 5

 12.10.63 10 12.10.63 7 12.10.63 15 

12.10.63 6 12.10.63 22 12.10.63 23

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.  นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป จากวัดลาดปลาเค้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมการข้าว