กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้ารับตำแหน่ง

DSC 1358

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้ารับตำแหน่ง

 DSC 1358

DSC 1363 DSC 1361

DSC 1367 DSC 1391

DSC 1397

       วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายทองเปลว กองจันทร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์