กรมการข้าวเล็งผลักดัน "ข้าวเจ้าหอมหัวบอน" เป็นสินค้าGI รายต่อไป

46017กรมการข้าวเล็งผลักดัน "ข้าวเจ้าหอมหัวบอน" เป็นสินค้าGI รายต่อไป

 46002

46001  46008

46017

46031  46022

46032

46016  46019

กรมการข้าวเล็งผลักดัน "ข้าวเจ้าหอมหัวบอน" เป็นสินค้าGI รายต่อไป

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563  นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง  รองอธิบดีกรมการข้าว  พร้อมด้วยนางจำเนียร  เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่  จ.กระบี่  โดยมีนายวรวิทย์  เพชรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่  พร้อมคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในโอกาสนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพข้าวไร่พัฒนา ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่  โดยมีนางระเบียบรัตน์  มณีมัย  เป็นประธานกลุ่ม  ทั้งนี้กลุ่มนี้ได้ปลูกข้าวไร่พันธุ์หอมหัวบอน  เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง เยื่อหุ้มเมล็ดมีสีแดงคล้ายข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง แต่เมล็ดมีขนาดใหญ่กว่าและเป็นข้าวไร่  ขณะที่ข้าวสังข์หยดนั้นเป็นข้าวนาสวน  โดยข้าวหอมหัวบอนนี้เมื่อหุงสุกจะมีความหอมนุ่ม รับประทานอร่อย  ได้รับความนิยมบริโภคในพื้นที่แห่งนี้และพื้นที่ภาคใต้ของไทย ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มฯ ปลูกข้าวพันธุ์นี้ประมาณ 2 พันกว่าไร่ ผลผลิตปีละ 500 ตัน  ผลผลิตส่วนใหญ่บริโภคในพื้นที่และจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง  อย่างไรก็ตามในอนาคตกลุ่มฯมีแผนผลักดันให้ข้าวหอมหัวบอนนี้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป

นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง  รองอธิบดีกรมการข้าว  เปิดเผยว่า  กรมการข้าวพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มฯ และข้าวพันธุ์พื้นเมืองทุกพันธุ์รวมถึงพันธุ์นี้กรมการข้าวได้ให้ความสนใจและมีนโยบายในการพัฒนาพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  นอกจากยังให้การสนับสนุนปัจจัยอื่นๆ เช่น เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ซึ่งสนับสนุนผ่านทางศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ และกลุ่มนี้ได้รับมอบเรียบร้อยแล้ว ส่วนอุปกรณ์  เครื่องมืออื่นๆ  ที่กลุ่มต้องการนั้นจะพิจารณาต่อไป