"กรมการข้าว" เสริมหล่อ จัด Big Cleaning Day 2020 ปรับภูมิทัศน์ เสริมภาพลักษณ์ให้องค์กร

07b8f27b d96d 4469 9677 839191a8a471

"กรมการข้าว" เสริมหล่อ จัด Big Cleaning Day 2020 ปรับภูมิทัศน์

เสริมภาพลักษณ์ให้องค์กร

 8ed1734a 4294 4f25 8709 ddb091295d14

06491aec e322 4cb2 ad2f 1f04cb8ea4e8 dac2de4b d996 4286 94f2 57baaabb309c

       วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 โดยนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารกรมการข้าว และบริเวณลานจอดรถ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี และถูกสุขลักษณะ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน ณ บริเวณอาคารกรมการข้าว

d3678129 3fec 4227 9aad bf220bdc8ebe