อธิบดีกรมการข้าว ร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ“ทฤษฎีใหม่ : ข้าวไทย ยุทธปัจจัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” และการอภิปราย “แนวทางการดำเนินงานนาแปลงใหญ่” และโครงการสำคัญต่าง ๆ ของกรมการข้าว

141309อธิบดีกรมการข้าว ร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ“ทฤษฎีใหม่ : ข้าวไทย ยุทธปัจจัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” และการอภิปราย “แนวทางการดำเนินงานนาแปลงใหญ่” และโครงการสำคัญต่าง ๆ ของกรมการข้าว

141309

141311  141330 

141326  141331

141332

อธิบดีกรมการข้าว ร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ“ทฤษฎีใหม่ : ข้าวไทย ยุทธปัจจัยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” และการอภิปราย “แนวทางการดำเนินงานนาแปลงใหญ่” และโครงการสำคัญต่าง ๆ ของกรมการข้าว

  

        เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง      “ทฤษฎีใหม่ : ข้าวไทย ยุทธปัจจัยเพื่อชีวิต”   โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้

-          นายโจน  จันได  สวนพันพรรณ เมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิต

-          นายธีระ วงษ์เจริญ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

-          นายพิเชษฐ์  โตนิติวงษ์ บริษัท ธรรมธุรกิจ ธุรกิจเพื่อสังคม

-          นายไตรภพ  โคตรวงษา มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

ดำเนินการเสวนา โดย นางสาวจิรา  บุญประสพ  บริษัท ธรรมธุรกิจ ธุรกิจเพื่อสังคม

        การอภิปราย เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ในปีงบประมาณหน้า” และโครงการสำคัญต่าง ๆ ของกรมการข้าว โดยมีผู้ร่วมอภิปรายดังนี้  นายชิษณุชา  บุดดาบุญ  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว นายโอวาท  ยิ่งลาภ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ดำเนินรายการโดย นายทรรศนะ  ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว พร้อมทั้งหารือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยต่อไป

       ในการนี้อธิบดีกรมการข้าว ได้กล่าวปิดการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ อีกด้วย

 นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน