กรมการข้าว จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

140516

กรมการข้าว จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน
และแนวทางพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่


140521  140523

  140545  140529

 

            เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย" ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

           โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนข้าวไทยต่อไป

 

140547  140548  140552

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน