อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย จ. ร้อยเอ็ด

12013

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย จ. ร้อยเอ็ด

 11997 12006

12004 12000

       วันที่ 1​ กันยายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย โดยมีนายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ วรบุตร หัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ นางเกศรี ภูมศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอธวัชบุรี นายประจักร สุบิน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นๆ และสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย มีวิสัยทัศน์ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ พัฒนาหมู่บ้านสามัคคี ประเพณีสืบสานฮีตสิบสอง ดีท้องที่เจริญไกล นำวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน ซึ่งกิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มจัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว จำนวน 10 ไร่ อีกทั้งผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปีละประมาณ 50 ตันจากการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ รวมไปถึงเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในกลุ่มต่อไป

12013