อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ จ.ร้อยเอ็ด

11618

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้างบ้านร่องคำ จ.ร้อยเอ็ด

11603

11608 11612

11609 11602 

          วันที่ 1​ กันยายน 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ โดยมีนายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ วรบุตร หัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ นายมงคล ยีรัมย์ เกษตรอำเภอจตุรพักรพิมาน นายพรมมา เพชรวิสัย ประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นๆ และสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้างบ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

       กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ เดิมเป็นกลุ่มจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว บ้านร่องคำ หมู่ 3 ได้เริ่มจัดทำแปลงขยายพันธุ์ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เมื่อปี พ.ศ.2549 โดยทำในนามกลุ่มแปลงขยายพันธุ์ข้าว โดยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดได้เข้ามาประชุมชี้แจง การจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว และจัดตั้งกลุ่มผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์บ้านร่องคำ โดยมีสมาชิกครั้งแรก 18 ราย ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 ซึ่งในปัจจุบันนายพรมมา เพชรวิสัย เป็นประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ มีสมาชิกทั้งหมด 33 มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 515 ไร่

11618