กรมการข้าว ติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบการคลัง

189393

กรมการข้าว ติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบการคลัง

 189393

189396 189390

       วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบการคลัง เพื่อหารือทางด้านข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง โดยมีสำนักบริหารกลาง และกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2