กรมการข้าวรับมอบ “เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว” หนุนระบบการปลูกข้าวแก่ชาวนาไทย

200821กรมการข้าวรับมอบ “เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว” หนุนระบบการปลูกข้าวแก่ชาวนาไทย

21

31  41

200821 

กรมการข้าวรับมอบ “เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว” หนุนระบบการปลูกข้าวแก่ชาวนาไทย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 กรมการข้าวโดยนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานรับมอบเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม จำนวน 15 เครื่อง จาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยนายสุขเหลือ  เชี่ยวอาชีพ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านนโยบายและทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวแก่ชาวนาไทย สำหรับใช้ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารสำนักงานกรมการข้าว

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม ที่ได้รับมอบจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานนวัตกรรมชุมชน ในปี พ.ศ.2558 โดยบริษัทวิทยุการบินฯ มีนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จัดให้มีการประกวดผลงานดังกล่าวเพื่อใช้ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญพนักงานในองค์กรร่วมกับชุมชน เพื่อผลิตผลงานนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน และอนุญาตให้กรมการข้าวนำผลงานนวัตกรรมนี้ไปใช้เป็นเครื่องต้นแบบ ในการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ในการสาธิตการปลูกข้าว เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้แก่ชาวนา เมื่อปี 2559 รวม 519 เครื่อง  สำหรับเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมชุมชนของบริษัทวิทยุการบินฯ  ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี 2562 จำนวน 15 เครื่อง ที่มอบให้กรมการข้าวในวันนี้ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน 15 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก ฉะเชิงเทรา นครนายก พะเยา สระบุรี สุโขทัย และพิจิตร ต่อไป