กรมการข้าวชนะเลิศ “นวัตกรรมข้าวไทยรองรับการส่งออกของตลาดโลก” Thailand Research Expo 2020

IMG 7104  กรมการข้าวชนะเลิศ นวัตกรรมข้าวไทยรองรับการส่งออกของตลาดโลก” Thailand Research Expo 2020

 IMG 7104

IMG 7048  IMG 7051

IMG 7176

 

กรมการข้าวชนะเลิศ นวัตกรรมข้าวไทยรองรับการส่งออกของตลาดโลก” Thailand Research Expo 2020

ผลงาน นวัตกรรมข้าวไทยรองรับการส่งออกของตลาดโลก” ชูข้าวพันธุ์เด่น 6 สายพันธุ์
เข้าตากรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในปีนี้

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 - 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีการจัดงาน Thailand Research Expo 2020 หรือมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีหน่วยงานเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศกว่า 150 หน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

          มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน และพาณิชย์ อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวต่อไปว่า กรมการข้าวร่วมส่งผลงาน “นวัตกรรมข้าวไทยรองรับการส่งออกของตลาดโลก” ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน Platinum Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 120,000 บาท

ภายในนิทรรศการจัดแสดงพันธุ์ข้าวที่รับรองพันธุ์และสายพันธุ์ข้าวที่เตรียมรับรองพันธุ์รวม 6 สายพันธุ์ ได้แก่ กข79 (ชัยนาท62) เป็นข้าวอมิโลสต่ำ ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูง ค่อนข้างต้านทาน
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้
, ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ลำต้นค่อนข้างแข็ง ข้าวสวยมีสีขาวนวล นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม , ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย62 เป็นข้าวเจ้าพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ ไวต่อช่วงแสงมีคุณสมบัติในการป้องกันการกระจายของเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อ , ขาวเจ๊กชัยนาท4 เป็นข้าวเจ้าขาวเจ๊กสายพันธุ์บริสุทธิ์ คุณภาพดี กลิ่นหอม และเป็นที่นิยมเฉพาะถิ่นของจังหวัดชัยนาท , กข85 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคไหม้ และทนทานต่อสภาพอากาศเย็น ใช้ปลูกในพื้นที่นาชลประทานในเขตภาคเหนือตอนล่าง และ กข87 เป็นข้าวสุกนุ่ม ผลผลิตสูง ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ในเขตนาชลประทานหลากหลายพื้นที่