รวมใจภักดิ์รักษ์ข้าวไทย ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

cut

รวมใจภักดิ์รักษ์ข้าวไทย ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1