"ประภัตร" ติดตามแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะคืบหน้า เร่งวางแผนการดำเนินงานเพื่อชาวนาและเกษตรกร

117108632 3198717543548989 8495590815537005258 o "ประภัตร" ติดตามแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะคืบหน้า เร่งวางแผนการดำเนินงานเพื่อชาวนาและเกษตรกร

117097002 3198717710215639 4502880552017299098 o 117182860 3198719343548809 8402451030402447310 o

117288763 3198717993548944 3115470536340132203 o 117237663 3198718186882258 9208719187192666085 o

          วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ตลอดจนภาคเอกชน ลงพื้นที่แปลงนาเรียนรู้ “โครงการตั้งศูนย์การเรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ” เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมพื้นที่ พร้อมหารือร่วมกันวางแผน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการดำเนินงานที่บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ แปลงนาเรียนรู้ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี