“รมช.ประภัตร” กระตุ้นศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

126353 “รมช.ประภัตร” กระตุ้นศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

“รมช.ประภัตร” กระตุ้นศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

 126352

126353  126366

126357  126360

126359  126361

126364

126365

“รมช.ประภัตร” กระตุ้นศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

       นายประภัตร​ โพธสุธน​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ กล่าวในโอกาสเป็นประธาน​ในพิธีมอบรางวัล​เกษตรกร​ และสถาบันเกษตรกรดีเด่น​ ประจำปี​ 2563​ พร้อมบรรยายพิเศษ​ หัวข้อ​ "นโยบายการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนและองค์กรชาวนา" ในงานสัมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา​ ณ​ โรงแรมทีเค​ พาเลซ​ แอนด์​ คอนเวนชั่น​ กรุงเทพมหานคร​ ว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะเมล็ดพันธุ์เปรียบเสมือนหัวใจของการเพาะปลูก ถ้าได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี​จะยิ่งทำให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น​ ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามสร้างระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น โดยศูนย์ข้าวชุมชน​ จะถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่จะทำงานร่วมกันกับทางกรมการข้าว​ เพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีและเพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละปีด้วย

       “นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรชาวนา จึงได้กำชับให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งหาแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา รวมทั้งปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาดโลก อย่างไรก็ตามศูนย์ข้าวชุมชนถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เนื่องจากกรมการข้าวมีกำลังในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพียง 85,000 ตันต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ศูนย์ข้าวชุมชนจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำเมล็ดพันธุ์ดีไปขยายต่อให้เพียงพอกับเกษตรกร นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแปลงข้าวของชาวนาว่าขาดตกบกพร่องสิ่งใด ให้เข้าไปสนับสนุน เช่น บ่อน้ำ หรือเครื่องจักรต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชาวนาทำนาได้ผล ซึ่งขณะนี้ กรมการข้าวกมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหลากหลายเพื่อแข่งขันกับตลาดโลด โดยเฉพาะเวียดนาม และอินเดียอีกด้วย” นายประภัตร กล่าว

       นายประภัตร กล่าวต่อไปว่า ความสำเร็จของศูนย์ข้าวชุมชน​ คือ​ความสำเร็จของระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศองค์กรต้องมีความเข้มแข็ง รัฐบาลได้มีการสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชนอย่างเต็มรูปแบบทั้งด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่สำคัญ คือ เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าว ศูนย์ละ 3 ตัน ระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการและที่สำคัญ คือเป็นปีแรกที่ได้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 20 ชุด และเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 200 ชุด ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มขึ้นในปีต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาศักยภาพการผลิต​ เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อศูนย์

       สำหรับรางวัล​เกษตรกร​และสถาบันเกษตรกรดีเด่น​ ประจำปี​ 2563​ มีจำนวน​ 4​ ประเภท​ โดยคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเกษตรกร​และสถาบันเกษตรกรที่มีความโดดเด่น​ระดับประเทศ​ ได้แก่​ รางวัลเกษตรกรดีเด่น​ สาขาอาชีพทำนา​ ระดับประเทศ​ นางรจนา​ สีวันทา​ จังหวัดสุรินทร์ รางวัลผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น​ ระดับประเทศ​ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม​ จังหวัดกำแพงเพชร​ รางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น​ ประเภทข้าวหอมมะลิ​ ระดับประเทศ​ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสังจังหวัดนครราชสีมา​ และรางวัลศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น​ ประเภทข้าวอื่นๆ​ ระดับประเทศ​ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าเยี่ยม​ จังหวัดนครราชสีมา