กรมการข้าวแจกชุดฝึกปฏิบัติการข้าว แก่ผู้สนใจภายในกิจกรรมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง

DSC 3733 กรมการข้าวแจกชุดฝึกปฏิบัติการข้าว แก่ผู้สนใจภายในกิจกรรมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง

 DSC 3761

DSC 3733  DSC 3766

DSC 3832  DSC 3876

 

กรมการข้าวแจกชุดฝึกปฏิบัติการข้าว แก่ผู้สนใจภายในกิจกรรมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี ณ ท้องสนามหลวง

 

       วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว แจกจ่ายชุดฝึกปฏิบัติการปลูกข้าว จำนวน 200 ชุด แก่ผู้ที่สนใจ ภายในงานกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บูธของกรมการข้าว ท้องสนามหลวง