กรมการข้าวร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2563

m 404 

กรมการข้าวร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
28 กรกฎาคม 2563

DSC 0130  DSC 0133

DSC 0138  DSC 0140

DSC 0150  DSC 0120

m 404

 

กรมการข้าวร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
28 กรกฎาคม 2563

 

       วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ พระบรมมหาราชวัง