กรมการข้าว ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี

DSC 3468 กรมการข้าว ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี

DSC 3258

DSC 3468  DSC 3464

DSC 3313  DSC 3539

 

กรมการข้าว ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี 

 

กรมการข้าวร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 ก.ค. ณ บริเวณท้องสนามหลวง


       วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงาน กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารกรมการข้าว ให้การต้อนรับ ณ บูธของกรมการข้าว ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์และความรู้นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพื่อตนเองครอบครัว และชุมชน

 

       โดยกรมการข้าว ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 

        1. นิทรรศการภายใต้หัวข้อ ข้าวไทยใต้ร่มพระบารมี “ชีวิตวิถีใหม่ เราสร้างไปด้วยกัน” ที่นำเสนอนิทรรศการข้าวพันธุ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย ข้าวพันธุ์ขะสอ62 ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย62 ข้าวเจ้าพันธุ์กข79 (ชัยนาท62) และข้าวเจ้าพันธุ์กข83 (มะลิดำหนองคาย62) พร้อมด้วยกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการข้อมูลด้านข้าว รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีแปลงนาข้าวอัจฉริยะและสาธิตการสีข้าว

        2. กิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพ ได้แก่ การสาธิตการทำซูชิข้าวไทย เบเกอรี่จากแป้งข้าว และน้ำสลัด/ไอศกรีมจากข้าว

        3. การแจกจ่ายของ ได้แก่ 1.เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 2.ข้าวสารบรรจุถุงขนาด 500 กรัม 3.ชุดฝึกปฏิบัติการปลูกข้าว 4.ไอศกรีมจากข้าว และ 5.ชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

 

       สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ในส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรม ณ รอบๆ บริเวณท้องสนามหลวง แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น การจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ ด้านสุขภาวะอนามัย ฯลฯ ขอเชิญพี่น้องประชาชนไปร่วมงานและชมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563