กรมการข้าว พร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2563

6200724 กรมการข้าว พร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2563

กรมการข้าว พร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2563

200724

200725  700724

DSC 0087.55

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมการข้าว ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พร้อมลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกรมการข้าว