กรมการข้าวเริ่มแล้วประกวดข้าว จัดเสวนา “ห่วงโซ่ข้าวไทย (Rice Chain) เพื่อการแข่งขันในตลาดข้าวโลก”

121026 กรมการข้าวเริ่มแล้วประกวดข้าว จัดเสวนา ห่วงโซ่ข้าวไทย (Rice Chain) เพื่อการแข่งขันในตลาดข้าวโลก

กรมการข้าวเริ่มแล้วประกวดข้าว จัดเสวนา ห่วงโซ่ข้าวไทย (Rice Chain) เพื่อการแข่งขันในตลาดข้าวโลก

121105

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กรมการจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง ห่วงโซ่ข้าวไทย (Rice Chain) เพื่อการแข่งขันในตลาดข้าวโลกภายในการจัดงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563 โดยมี ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว , นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน , ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย , นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย , นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย และ นายบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร