กพภ.ประชุมคณะทำงานระบบตามสอบสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อขับเคลื่อนระบบตามสอบสินค้าข้าว

pix
กพภ.ประชุมคณะทำงานระบบตามสอบสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว
เพื่อขับเคลื่อนระบบตามสอบสินค้าข้าว
 

 pix

 

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานระบบตามสอบสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว    เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนระบบตามสอบสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อกำหนดเป้าหมาย รูปแบบการดำเนินการ ข้อมูลส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นประธาน ทั้งนี้ได้ประสานเชิญผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว  กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพ/ข่าว : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว