กรมการข้าวจัดสื่อมวลชนสัญจรดูงาน ศวข.ปราจีนบุรี

IMG 5667

กรมการข้าวจัดสื่อมวลชนสัญจรดูงาน ศวข.ปราจีนบุรี

 IMG 5530 IMG 5347

IMG 5537 IMG 5606

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นำคณะสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และทำข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี พร้อมทั้งติดตามผลและรับฟังปัญหาอุปสรรค โดยมีนายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี​ และคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง​ จังหวัดปราจีนบุรี

นายโอภาส​ กล่าวว่า​ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี เป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวในนิเวศนาน้ำลึกเนื่องจากพื้นที่ภูมิประเทศของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่ลุ่มน้ำ​ ซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าว​ขึ้นน้ำหรือข้าวน้ำลึก​ และยังถือเป็นศูนย์วิจัยข้าวแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย​ ที่ทำการวิจัยข้าวประเภทดังกล่าว

นายโอภาส​ กล่าวต่อไปว่า​ พันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีได้พัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์​นั้นมีหลายพันธุ์​ อาทิ​ พันธุ์อยุธยา​ พันธุ์กข.45​ พันธุ์ปราจีนบุรี​ 2​ ที่เป็นข้าวพันธุ์น้ำลึก​ และพันธุ์​พลายงามปราจีนบุรี​ พันธุ์ขาวบ้านนา​ 432 และพันธุ์เหลืองใหญ่ปราจีนบุรี​ที่เป็นพีนธุ์ข้าวขึ้นน้ำ โดยแต่ละพันธุ์นั้นล้วนมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในการปลูกของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี​

นอกจากนี้​ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี​ยังส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่าซึ่งเปรียบเสมือนบรรพบุรุษของข้าวปลูก​ ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยจัดทำในรูปแบบของแปลงอนุรักษ์​ ตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

IMG 5667

IMG 5508 IMG 5681