กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรพันธมิตร จับมือจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย พ.ศ.2563-2567

content220663

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรพันธมิตร

จับมือจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย พ.ศ.2563-2567

220663