กระทรวงเกษตรฯ บันทึกเทปฯ ถวายพระพรฯ 28 ก.ค. 2563

IMG 5196กระทรวงเกษตรฯ บันทึกเทปฯ ถวายพระพรฯ 28 ก.ค. 2563

IMG 5181  IMG 5195

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยณ ห้องบันทึกเทปวีดีโอสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)กรุงเทพมหานคร