“กรมการข้าว” ลุยบำรุงเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ และกับดักแสงไฟ เสริมศักยภาพการทำงาน

S 5537817

“กรมการข้าว” ลุยบำรุงเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

และกับดักแสงไฟ เสริมศักยภาพการทำงาน

 S 5537817 S 105570319

S 5537815

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าว โดยกลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว ดำเนินการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ และกับดักแสงไฟ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีและศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา เพื่อให้การทำงานของเครื่องดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและแม่นยำในการสนับสนุนระบบพยากรณ์ เตือนภัยการระบาดของเพลี้ยยกระโดดสีน้ำตาลและ
โรคไหม้คอรวงข้าว

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีและศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรามีข้อมูลเข้าเครื่องตรวจอากาศ ฯ และการส่งสัญญาณของซิมการ์ดเป็นปกติ ในเบื้องต้นจึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ สายส่งสัญญาณอุณหภูมิและความกดอากาศเรียบร้อยแล้ว