“กรมการข้าว” ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

DSC 0973 “กรมการข้าว” ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

 

DSC 1018

DSC 0973  DSC 0964

DSC 1002

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกรมการข้าว

ในการนี้อธิบดีกรมการข้าวได้เป็นผู้นำเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนเพื่อถวายราชสักการะ พร้อมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมถึงนำคณะผู้บริหารร่วมร้องเพลงสรรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพร