อธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร

186850

อธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์รายการคนไทยหัวใจเกษตร

     186853 186851

       วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ คนไทยหัวใจเกษตร ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาโรงเรียนข้าวและชาวนา" ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว